1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Damian Kuchta Quickspace z siedzibą przy ul.Starobrzeska 34D, 49-314 Brzeg, NIP: 7471918907.

1.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro.quickspace@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 731 919 222.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

2.1. Przetwarzamy dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień, dostarczania informacji o produktach, świadczenia usług posprzedażowych oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji księgowej.

2.2. Podczas korzystania ze sklepu internetowego zbieramy dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane płatnicze, adres IP oraz informacje o zakupach.

2.3. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia.

3. Cel przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi zamówień, dostarczania informacji o produktach oraz prowadzenia ewidencji księgowej.

3.2. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych.

4. Bezpieczeństwo danych

4.1. Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

4.2. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby zatrudnione w firmie, które są zobowiązane do zachowania poufności.

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. W celu realizacji zamówienia dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie oraz inne niezbędne do wykonania usług podmioty.

5.2. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.2. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub listownie na adres siedziby firmy.

7. Cookies

7.1. Sklep internetowy używa plików cookies w celu świadczenia usług, personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie.

7.2. Możesz zarządzać ustawieniami cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

8. Zmiany w polityce prywatności

8.1. Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

8.2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 12.11.2023r, a jej poprzednie wersje są dostępne na życzenie.

Z poważaniem, Damian Kuchta QuickSpace