REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HURTOWNIAPLYNOW.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy hurtowniaplynow.pl prowadzony jest przez Damian Kuchta Quickspace, z siedzibą przy ul.Starobrzeska 34D, 49-300 Brzeg, Polska, NIP: 7471918907.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy hurtowniaplynow.pl.

2. Zamówienia

2.1. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową sklepu hurtowniaplynow.pl.

2.2. Zamówienie jest wiążące, gdy Klient kliknie przycisk „Zamów” i dokona płatności.

2.3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub innych uzasadnionych przyczyn.

3. Ceny i Płatności

3.1. Ceny towarów podane na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzenia nowych produktów, promocji lub wycofania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

3.3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji podczas składania zamówienia.

4. Dostawa

4.1. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej formy dostawy i są podane przed potwierdzeniem zamówienia.

4.2. Termin dostawy zależy od dostępności towaru oraz wybranej formy dostawy.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Procedura odstąpienia od umowy jest opisana w odrębnym dokumencie – Polityce Zwrotów.

6. Reklamacje

6.1. W przypadku produktów wadliwych lub niezgodnych, Klient ma prawo skorzystać z przysługującej mu reklamacji. Może Tego dokonać za pomcą formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie dokumentów na stronie hurtowniaplynow.pl.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2023r o godzinie 12:00.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie sklepu.

8.3. W sprawach spornych sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!

Z poważaniem,

Damian Kuchta QuickSpace
hurtowniaplynow.pl