REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM HURTOWNIAPLYNOW.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy hurtowniaplynow.pl, prowadzony przez Damian Kuchta Quickspace, z siedzibą przy ul.Starobrzeskiej 34D, Brzeg 49-300, Polska, NIP: 7471918907, świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep hurtowniaplynow.pl.

2. Definicje

2.1. „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep hurtowniaplynow.pl na rzecz Klienta.

2.2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Sklep hurtowniaplynow.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

3.2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.3. Wszelkie uwagi, reklamacje czy zgłoszenia dotyczące świadczonych usług można kierować pod adres biuro@hurtowniaplynow.pl .

4. Rejestracja

4.1. Rejestracja w sklepie hurtowniaplynow.pl jest dobrowolna i darmowa.

4.2. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane osobowe.

4.3. Klient zobowiązuje się do utrzymania poufności loginu i hasła dostępu.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

6.2. Procedura odstąpienia od umowy jest opisana w Polityce Zwrotów dostępnej na stronie sklepu.

7. Zmiany w regulaminie

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie sklepu. Data ogłoszenia 12.11.2023r.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!

Z poważaniem,

Damian Kuchta QuickSpace
hurtowniaplynow.pl